Wednesday, April 3

اى �رزند آدم!
بر توشه راهت بي�زاى ، همانا كه راه طولانى است ،طولانى!
و كشتى زندگى را از نو بساز ، همانا دريا عميق است ،عميق!
عملت را خالص كن ، همانا نظاره گر بيناست ، بينا !
خوابت را براى مرقد قبر به تاخير انداز !
براى من باش تا براي تو باشم !
با خ�ت طلبيدن دنيا بسوى من (خدا) تقرب جوي !

Tuesday, April 2

يک روبوت گزارشگر که هم اکنون در آمريکا در دست ساخت است، می تواند برای تهيه گزارش به نقاطی برود که حتی "جان سيمپسون" خبرنگار پرسابقه بی بی سی قادر نيست در آنها پا بگذارد.
اين دستگاه که "کاوشگر ا�غانستان" نامگذاری شده است، برای س�ر به مناطق جنگی طراحی شده است و می تواند از خطرناکترين محيط ها که برای گزارشگران واقعی قابل دسترسی نيست، عکس و صدا تهيه کرده و حتی به انجام مصاحبه بپردازد
کريس سيکزنت ميهالی" مدير شرکت "گروه �رهنگی رايانه ای" در ايالت ماساچوست که از تصاوير نامناسب جنگ در ا�غانستان (که همراه با بر�ک بود) کلا�ه شده بود، به �کر ساختن "کاوشگر ا�غانستان" ا�تاد.
او در واقع از ديدن �يلم "رامبو 3" الهام گر�ت.وی به بی بی سی گ�ت: "پس از 11 سپتامبر علاقه ام به ا�غانستان زياد شد. �يلم رامبو 3 را کرايه کردم. آمريکا 3 ميليون و 700 هزار دلار سلاح وارد ا�غانستان کرد و من به گزارش رسانه ها از وقايع آنجا اعتماد نداشتم."
"کاوشگر ا�غانستان" از "کاش� مريخ" که متعلق به ناساست، نمونه برداری شده است. اين وسيله روی چهار چرخ حرکت می کند، انرژی خود را از خورشيد می گيرد و راه خود را با است�اده از واحد "سيستم موقعيت ياب سراسری" (GlobalPositioning System ) که می توان از آن برای تعيين موقعيت جغرا�يايی و جهت يابی است�اده کرد، پيدا می کند.
مغز اين دستگاه يک رايانه کتابی (Laptop) است که از طريق تل�ن همراه به اينترنت متصل می شود و به خبرنگار اجازه می دهد آن را کنترل کند.
حرکات آن را می توان از راه دور کنترل کرد و می توان از طريق تل�ن ماهواره ای به وسيله آن مصاحبه های زنده انجام داد.

نقل از سايت BBC
هلند اولين کشور جهان است که در آن کمک به مرگ ا�راد مبتلا به بيماری های لاعلاج عملی می شود. به اين ترتيب، پزشکانی که به مرگ اين بيماران کمک می کنند، تحت تعقيب قضايی قرار نخواهند گر�ت به شرط آن که در اين کار مقررات مربوط را رعايت کنند

Sunday, March 31

ميگن نوه ويروس Nimda داره مياد ْ حواستون جمع باشه Nimda.E اسمشه. اين ويروس �علن تو منطقه اسياي شرقي داره يه كارايي ميكنه و جاهاي ديگه هنوز كاري نكرده .

به 4 روش هم ن�وذ ميكنه‌ :

1- از طريق پيوست پست الكترونيك
2- ن�وذ در سرورهاي آسيب پذيري كه نرم ا�زار IIS مايكروسا�ت را نصب كرده اند .
3-از طريق هاردهاي اشتراكي
4- اينو يادم نيست P:

خلاصه مواظب باشيد
٭ هشدار
sophos هشدار جدي داد به كاربران در مورد ويروس جديد
MYParty ويروس خطرناكي است كه از ايميل منتشر ميشود ( aka w32/My Party - A همان )" New Phatas From My Party "اين ويروس از طر� شخصي براي كاربران با موضوع پيغام زير :
Hello!
My party... It was absolutely amazing!I have attached my web page with new photos! If you can please make color prints of my hotos. Thanks!Attached filename: www.myparty.yahoo.com

ممكن است به محض ديدن اين �ايل �كر كند كه لينكي به آدرسي اينترنتي است و انرا كليك كند و سپس ويروس خود را منتشر مي كند
پچي را براي اين ويروس عرضه شده كه اين پچ از لينك زير قابل دسترسي shophosاست