Saturday, March 30

RCA MP3PRO Audio Player
اين برنامه يك اجرا كننده و كد كننده براي �رمت جديد MP3PRO كه از دو رشته داده اي براي تثبيت كي�يت Audio است�اده ميكند حجم برنامه 1.5 MB است
ساخت يک رايانه "پوشيدنی" که از طراحی ويژه ای برخوردار است به کودکانی که ناتوانايی هايی در يادگيری دارند، کمک خواهد کرد.
اين رايانه که توسط شرکت "زای برنات" توليد شده است در چندين مدرسه در آمريکا مورد آزمايش قرار گر�ته و نتايج خوبی به همراه داشته است.
قرار است اين شرکت بزودی کار بازاريابی اين رايانه ها را در مدرسه های سرتاسر آمريکا انجام دهد.
آموزگارانی که از رايانه گ�ته شده در کلاسهای خود است�اده کرده اند، معتقدند که ابزار با ارزشی است که به کودکانی که کودکان معلول امکان می دهد ارتباط برقرار کنند و در �عاليتهای کلاس شرکت جويند.
آنها گ�تند که ر�تار خصمانه بعضی از کودکان، هنگامی که توانستند با بلندگوها و ص�حه حسی حر� خود را بزنند، از ميان ر�ت.
است�اده از اين رايانه سبب شد که دانش آموزان، همکلاسان خود را که مبتلا به "اوتيسم" يا درخود�رور�تگی و معلوليتهای جسمی هستند، راحت تر بپذيرند.
البته قيمت اين رايانه بالاست، قيمت کل اين مجموعه از چهار هزار و 995 دلار، شامل سخت ا�زار و نرم ا�زار آموزشی به بالاست. شرکت توليد کننده هم اکنون با مدرسه های همکاری می کند تا بتوانند در خواست کمک های مالی برای خريد اين رايانه های بدهند.

Thursday, March 28

آيد آنروز كه من هجرت از اين خانه كنم
از جهان پر زده در باغ عدم لانه كنم

Wednesday, March 27

چند سايت جالب
اگه دنبال screen saver جالب مى گردين يا wallpaper يا skin يه سرى به اين سايت ها بزنيد .حتما" خوشتون مياد
اولى و دومى و سومى و چهارمى و اين يكى كه ديگه آخرشه لباساى خوشگل برا ويندوزتون بگيريد

به جز حسين (ع) مرا ملجا و پناهی نيست .. در اين عقيده يقين دارم اشتباهی نيست
ره نجات حسين (ع) است و عشق حسين .. به سوی حق بجز اين راه راهی نيست

اين همه را در متن تاريخ بنگر . مبادا غا�ل شوى و بينگارى كه زمان بر تو و�ا خواهد كرد و نخواهى مرد ، نه، زمان بر هيچكس و�ا نمى كند ، اما با اين همه ، زمان بر عاشورا مانده است و تو ، چه امروز و چه ديروز و چه هزار سال ديگر ، يا بايد در قبيلهء شيطان داخل شوى و به يزيد به پيوندى ، و اگر نه، مرد باشى و در خيل اصحاب حسين (ع)پنجه در پنجه ظلم در ا�كنى
گوش كن ! به نداى دلت گوش كن كه حسين حسين مى كند ، بر پا خيز برپا خيز كه اينك نوبت توست. به من و امثال من چه كار دارى ، خودت باش . همه را كنار بگذار همه را ، �كر كن. به زمانه نگاه نكن به دلت به كودكيت به سالهاى بى رياييت بنگر ، آرى به نداى دلت بنگر ، دل � تو عرصه خلقت است ...... چگونه دربند خاك بمانى حال كه پرواز آموخته اى ؟ دل به تقدير بسپار ، س�رى كن از ظاهر به باطن
اى همس�ر ! اينجا حيرتكده عقل است ، بر گ�رده زمين ،
در س�رى آسمانى با كهكشانها ،در س�رى آسمانى به ....
س�ر كن ....
اى جوانمرد حال بگو ، اهل كدامين قبيله اى؟؟؟؟؟؟

Tuesday, March 26

با وجود رکود اقتصادی آمريکا در يک سال گذشته که امواج آن بازار قمار را نيز تحت تاثير قرار داد، " قمار در اينترنت" به کسب و کار پررونقی تبدل شده است.
قمار در اينترنت، علی رغم جنجال های �راوانی که با آن روبرو است، به تدريج حالت قانونی می يابد و جای خود را باز می کند.شمار آگهی های تبليغاتی قمارخانه های اينترنتی از 911 هزار در سال گذشته به دو ميليون و پانصد هزار آگهی در سال جاری ا�زايش يا�ته و از نظرحجم تبليغات در اينترنت در رده پنجم قرار گر�ته است.قمارخانه های اينترنتی اين روزها تبليغات خود را روی "وب سايت های" عمومی تر منتقل کرده اند و به اين ترتيب مخاطبان وسيعتری را هد� قرار می دهند. "چارلز بوچوالتر" رييس شرکت تحقيقات رسانه ای "ژوپيتر مديا متريکس" می گويد: "قمارخانه های اينترنتی در حال حاضر برای گر�تن آگهی با مهمترين صنايع از جمله خرده �روشی ها، خدمات مالی و مسا�رتی رقابت می کنند."
وی می ا�زايد: "اين واقعيت که قمارخانه ها آگهی های خود را از سايت های ويژه قمار به ترمينال های اصلی منتقل می کنند، نشانه همگانی شدن اين صنعت است."
منظور از "ترمينال های اصلی" جستجو گرهای اينترنتی مانند "ياهو" و "اکسايت" (Yahoo و Excite) است.
در سال جاری شمار کسانی که از قمارخانه های اينترنتی ديدار می کنند، به طرز چشمگيری ا�زايش يا�ته است. به عنوان مثال شمار ديدار کنندگان از اين سايت ها تنها در ماه دسامبر 13 ميليون و 600 هزار ن�ر تخمين زده شد که در مقايسه با سال قبل به شدت ا�زايش نشان می دهد.
به گ�ته آقای بوچوالتر، نيمی از سايت های �علی در سال گذشته اصلا وجود نداشت.

جنجال

جنجال های گوناگونی که در مورد پديده قمار در اينترنت درگر�ته ، به مسايل حقوقی و همچنين اخلاقی مربوط می شود.اين مساله که مردم اکنون می توانند از درون خانه و تنها با روشن کردن رايانه های شخصی خود دست به قمار بزنند، احتمال است�اده از آن برای ا�راد زير 18 سال، که سن قانونی برای قمار در اکثر ايالت های آمريکاست را نيز ا�زايش می دهد.مساله نگران کننده ديگر دسترسی ا�راد طبقه کم درآمد يا دارای درآمد متوسط به قمار است.به گ�ته شرکت تحقيقاتی ژوپيتر، درحالی که خانواده هايی که درآمد سالانه آنها کمتر از 25 هزار دلار است، تنها 11 درصد کل کاربران اينترنت را تشکيل می دهند، اما شمار بازديدکنندگان اين قشر از قمارخانه های اينترنتی 13 درصد است.

اعتياد به اينترنت
اينترنت، که خود پديده ای اعتيادآور تلقی می شود، به ويژه برای آن دسته از کسانی که از اعتياد به قمار رنج می برند يا در معرض اعتياد به آن هستند، مشکل آ�رين است.
مشکل اين جاست که اسباب ارضای "ميل به خطر برای دريا�ت پاداش" که مردم را به سوی قمار می کشاند، اکنون با رشد اينترنت همه جا در دسترس قرار گر�ته است.
برخی از شرکت های خدمات مالی که کارت های اعتباری صادر می کنند، با توجه به کشش قمار در اينترنت و احتمال اين که بدهکاران هرگز قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، است�اده از اين کارت ها در قمارخانه های اينترنتی را محدود کرده اند.البته قماربازان راه ديگری نيز برای شرط بندی در اختيار دارند و مثلا می توانند مستقيما از حساب خود پول بکشند.

مقررات دولتی
آمار نشان می دهد که هم اکنون دو ميليون آمريکايی به طور منظم در قمارخانه های اينترنتی شرط بندی می کنند. البته سايت های اين قمارخانه ها در خارج از آمريکا و در نقاطی مانند جزاير کاراييب و استراليا واقع است.در حال حاضر هيچ يک از قوانين دولت �درال آمريکا بازی قمار در اينترنت را ممنوع نمی کند، هر چند اخيرا برخی از قانون گذاران گ�ته اند که از ممنوعيت اين نوع سايت ها حمايت خواهند کرد. مخال�ان قمار در اينترنت می گويند که اين پديده ممکن است هرگز کاملا غيرقانونی نشود و �قط با وضع مقررات تحت کنترل شديد درآيد.عده ديگری معتقدند که اشتياق �علی، تنها نشانه واکنش مردم به بدعت پديده قمار در اينترنت است و با گذشت زمان و نشستن غبار کهنگی، قمارخانه های اينترنتی نيز مانند ساير پيشينيان خود، از جمله خرده �روشی های اينترنتی، از گردونه خارج خواهند شد.به علاوه تحليلگران می گويند که مراکز ت�ريحی مانند لاس وگاس و آتلانتيک سيتی دارای جذابيتی است که هيچ وب سايتی قادر به رقابت با آنها نيست.نورهای خيره کننده، صدای سکه های پول و نمايشهای ديدنی بخش مهمی از تجربه ا�رادی است که در اين مراکز ت�ريحی دست به قمار می زنند.

به نقل از سايت BBC
بدست آوردن اطلاعات رايگان
اينترنت همچون صندوق چه طلاى اطلاعاتى است . واقعا" لازم نيست كه شما يك دائرة المعار� بخريد . حالا با دسترسى به اينترنت مى توانيد به هزاران خبر و دانش روز و جديد مجهز شويد.براى اينكار مي توانيد از دانرة المعار� Britanica و يا سايتهاى زير است�اده كنيد
اين سايت و اين سايت و اين يكى و اين يكى ، همه منبع اطلاعات هستند و منتظر شما .اگه شما هم جاهايى ميشناسين به من بگين خدا خيرتون بده