Saturday, March 2

�رارسيدن عيد سعيد غدير خم بر شيعيان علي (ع) مبارك باد

Thursday, February 28

اين سايت وديدين .

Wednesday, February 27

مهمترين شرکت های الکترونيکی جهان اعلام کرده اند که مو�ق به ساخت "نسل جديد" ص�حات دی وی دی که ظر�يت آن تقريبا شش برابر ديسک های �علی است، شده اند.
�رمت (نحوه آرايش داده ها) ص�حات جديد، به نام "بلو- ری ديسک" (Disc Blu-ray)، به گونه است که می تواند بيش از 13 ساعت �يلم را در خود نگهداری کند. ظر�يت �علی ص�حات 133 دقيقه است. انتظار می رود با ا�زايش شمار کسانی که قادر به ضبط برنامه های تلويزيونی روی دی وی دی هستند، نسل جديد ص�حات به سرعت جای خود را در بازار باز کند. ديسکهای جديد می تواند تا 13 ساعت �يلم در خود ذخيره کند اين خبر زمانی منتشر می شود که بازارهای بريتانيا شاهد ا�زايش 149 درصدی �روش دی وی دی هستند.

�رمت استاندارد
اين شرکت ها از آن جهت گرد هم آمده اند تا از مشکلاتی که در زمينه استاندارد از روز اول گريبانگير ص�حات دی وی دی بوده است، پرهيز کنند.
�رمت ص�حات دی وی دی در حال حاضر بسته به اين که توسط چه شرکتی ساخته شده باشد، مت�اوت است و استاندارد معينی برای آن وجود ندارد.
اما 9 شرکت مهم سازنده وسايل الکترونيکی، که ص�حه جديد را ساخته اند، اميدوارند �رمت آن به استاندارد تبدل شود.
"شيزو تاکاشينو" نايب رييس شرکت سونی، يکی از شرکت های توليد کننده اين دی وی دی، گ�ت: "�رمت تازه واقعا خارق العاده است و ما را وارد عصر تازه ای می کند."
ديسک های جديد قادر به نگهداری 27 گيگابايت اطلاعات است، درحالی دی وی دی های �علی تنها برای ضبط چهار و ه�ت دهم گيگابايت اطلاعات گنجايش دارد.

ليزر
سازندگان همچنين می گويند که در حال توسعه ص�حاتی که قادر به ضبط 50 گيگابايت اطلاعات باشد هستند.اين ص�حه از آن جا "بلو- ری" خوانده می شود که برای توليد آن از اشعه ليزر آبی است�اده می شود که در مقايسه با اشعه ليزر قرمز �علی، داده های بيشتری را روی ص�حه می گنجاند."ماسائو سوگيموتو"، مشاور مهندسی شرکت "پايونير" ساخت اين ديسک ها را برای صنعت الکترونيک "بسيار مهم" خواند .صدور مجوز ساخت دستگاه های پخش اين نوع دی وی دی طی چند ماه آينده آغاز خواهد شد.
از سال 1996 که عرضه دی وی دی شروع شد، تاکنون 25 ميليون دستگاه پخش آن به �روش ر�ته است، و سال گذشته در بريتانيا �روش �يلم های ضبط شده روی دی وی دی دو برابر شد. شرکت های سازنده شامل سونی، ماتسوشيتا، �يليپس، سامسونگ، ال جی، تامسون، هيتاچی، پايونير و شارپ هستند.ارقام نشان می دهد که محبوبيت دی وی دی در بريتانيا به ا�زايش تقريبا 2 ميليارد پوندی �روش و کرايه �يلم کمک کرده است.براساس آمارهای "اتحاديه ويديويی بريتانيا"، �روش دی وی دی در بريتانيا سال گذشته 149 درصد جهش کرد، و همچنين 25 ميليون دی وی دی کرايه شد که 3 برابر سال قبل بود.

سايت بی بی سی

Tuesday, February 26

از اين پس می توان قطعات �يلم های سينمايی را به تل�ن های همراه ارسال و تماشا کرد.اين دستاورد به لط� تحولاتی که سه شرکت الکترونيکی ايجاد کرده اند امکان پذير شده است.
آنها برای انتقال محتويات رسانه ها به تل�ن های همراه و ساير وسايل بی سيم، گرد هم آمده اند.شرکت رايانه سازی "اپل" و "سان مايکروسيستمز" نرم ا�زار خدمات تازه را �راهم خواهند کرد و شرکت "اريکسون" شبکه آن را تهيه می کند.شرکت هايی که محتوای اين تل�ن ها را توليد می کنند بايد از برنامه "کوييک تايم" شرکت اپل است�اده کنند.
بازاری که قرار است خدمات ويديويی را برای اين واحدهای دستی (تل�ن ها) تامين کند به شدت با شرکت مايکروسا�ت که درحال توسعه �ن آوری ويژه خود است، در رقابت است.
"�يليپ شيلر" از شرکت اپل گ�ت که اين سه شرکت از موقعيت مطلوب برای ارايه خدمات تازه برخوردار هستند.
وی گ�ت: "کار کردن با اريکسون و سان مثال کاملی است که نشان می دهد چگونه استانداردهای باز می تواند �ن آوری قدرتمند را به مصر� کننده برساند و بازارهای تازه ای برای کسب و کار باز کند."
اما برخی از کارشناسان اين صنعت درباره هزينه ای که سيستم تازه برای مصر� کننده دارد اظهار نگرانی می کنند.محبوبيت "سوزان کوورکيان" از شرکت "داده های بين المللی" می گويد: "آيا مصر� کننده از عهده هزينه اين خدمات برخواهد آمد؟ آيا محتويات آن از جذابيت کا�ی برخوردار هست تا مصر� کننده را حاضر به پرداخت هزينه کند؟ هنوز نمی توان گ�ت."در ژاپن، عرضه نسل سوم تل�ن های همراه از هم اکنون آغاز شده است.خدمات شرکت "ان تی تی" به شدت محبوبيت يا�ته است، عمدتا به اين دليل که تل�ن های آن دارای ص�حه نمايش رنگی، صدای استريو، قابليت پخش قطعات صوتی و تصويری و همچنين ارسال و دريا�ت ای ميل است."
"سيرياک رودينگ "، رييس " اتحاديه تبليغات بی سيم" در اروپا گ�ت که خدمات تازه در آينده دارای اهميت اساسی خواهد بود.وی گ�ت: "اهميت آن از تلويزيون �راتر خواهد ر�ت. هيچ رسانه ديگری به اين اندازه به مصر� کننده نزديک نيست. به علاوه روزی 18 ساعت قابل دسترسی است."

به نقل از سايت BBC

Sunday, February 24

تهيه Navigator جديد براي اتصال به اينترنت
در 17 �وريه 2002 در سان�رانسيسكو يك مرورگر جديد به نام Peekabootyمعر�ي شد .هد� از تهيه اين مرورگرعبارتست از تهيه مرورگري كه به صورت Peer To Peer كار كند و عملا " سرور بدون است�اده خواهد شد و لذا محدوديت هاي اعمال شده بر روي سرورها بكلي بي نتيجه مي شود .و از سوي ديگر داده ها به راحتي رمزي شوند .نسخه �علي اين مرورگر �علا" تنها با ويندوز Xpكار ميكند اما ظر� 6 ماه اينده براي همه سيستم عاملها ارائه مي شود براى اطلاعات بيشتر به اين سايت مراجعه كنيد