Saturday, February 9

مجمع بين المللي طراحان وب
و اما عرض شود كه اگر در كار با طراحي وب راسخ هستيد عضويت در اين سازمان در تمامي نقاط جهان شناخته شده و حائز اهميت مي باشد .اين سازمان با بخشهايي كه در سراسر نقاط دنيا دارد حاوي دانشي در زمينه طراحي وب مي باشد .
کش� ژن 'آب سياه' توسط پژوهشگران ايرانی
آب سياه، پس از آب مرواريد، شايع ترين بيماری چشم در جهان، به ويژه در ميان سالخوردگان، است. برآورد می شود که 66 ميليون ن�ر در سراسر جهان مبتلا به آب سياه هستند که دست کم 6 ميليون تن از آنان بينايی کامل هر دو چشم خود را از دست خواهند داد.
کش� اخير در دانشگاه کنتيکت تنها ژن کش� شده بيماری آب سياه نيست اما ژن معمولترين نوع اين بيماری در ميان بزرگسالان است. در گذشته ژن های دو نوع ديگر آب سياه کش� شده بود.
دکتر "منصور سر�رازی"، استاد ژنتيک انسانی و مدير علمی مرکز تحقيقات پزشکی دانشگاه کنتيکت که کش� جديد حاصل تلاش های او و همکارانش است در گ�تگويی با بی بی سی اظهار اميدواری کرد که کش� اين ژن سرانجام به پيشگيری از بيماری آب سياه منجر شود. دکتر سر�رازی اضا�ه کرد که او و همکارانش به تلاش در اين زمينه ادامه خواهند داد."طيبه رضايی" مسوول اين پروژه که در واقع پايان نامه دوره دکترای او محسوب می شود نيز به بی بی سی گ�ت که کش� او در کوتاه مدت باعث درمان بيماری آب سياه نيست، اما عامل موثری در تشخيص آن خواهد بود.
در حال حاضر تشخيص اين نوع آب سياه آسان نيست زيرا برخلا� ديگر انواع آن، باعث ا�زايش �شار چشم نمی شود و تنها زمانی چشم پزشکان قادر به تشخيص آن می شوند که بيماری کاملا پيشر�ته شده است و بيمار در آستانه نابينايی کامل قرار دارد.
به نوشته مجله ساينس شک نيست که �عاليت های دکتر منصور سر�رازی، طيبه رضايی و ساير دانشوران آزمايشگاه ملکولی ژنتيک بيماری های چشم دانشکده پزشکی دانشگاه کنتيکت کمک بزرگی برای آن دسته از پژوهشگرانی است که بر روی بيماری های چشم به ويژه آب سياه تحقيق می کنند و به طور قطع، پيشبرد کار آنان در خدمت به علم پزشکی را آسانتر خواهد کرد.


برگر�ته از BBC
واما عرض شود كه يكي از خوانندگان عزيز گ�ته بود كه چرا به بعضي از سايتها لينك نداده ام .عرض شود كه �علن اين لينكها موقتي است تا ببينم در آينده چه مي شود.قطعا" لينكهاي دوستان در آينده اضا�ه خواهد شد .

Friday, February 8

دوست گرامي ما حسين اقاي درخشان بحثي مطرح كردند كه با اظهار نظرهاي مت�اوتي روبرو شد .ميدونين كدوم بحث اينجا را كليك كنيد .
منم بعضي از نوشته هاي بچه ها رو كه در نظر سنجي آن شركت كردند را در اينجا مياورم .

آقا بهنام منتخب وبلاگ در خيال
٭ ::.. �لسطين و يونيكد!
حسين آقاي درخشان دو مطلب اخير‎شان در باره «يونيكد» و «�لسطين» است و در اين دو ، نظرات جالبي! را طرح كرده‎اند كه جاي تأمل است . و نتيجه گيريهاي جالبي را مي شود كرد .
اولاً به نظرم عدم است�اده از يونيكد توسط نشريات همشهري و ايران و يا هر نشريه ديگر ، دليلي بر عقب ا�تادگي آنها نمي تواند باشد و اصولا است�اده از اصطلاح «عقب ا�تاده» در نقد عملكرد آنها بكارگيري درستي نيست و �كر مي كنم اين انتقاد را به شكل بهتر و برازنده‎تري مي شد بيان كرد .
حسين آقاي عزيز ، شما كه دستي ـ بگذريم از پايتان! ـ هم در نوشتن داشتيد و داريد بهتر مي دانيد كه هر كلمه و اصطلاحي يك بار دروني دارد و يك بار بيروني و ظري�ترين نكته اين است كه از هر كلمه بر حسب مورد و در جاي خودش به نحو احسن است�اده شود . من با طرح اينگونه : «ای مردم! شما هم به اين دوستان عقب ا�تاده‌ عزيز بنويسيد که آن ممه را لولو برد! الان عصر،‌ عصر «يونيکد» است و بس» ، مخال�م .
در ضمن از شما بعيد است كه «دوستان عقب ا�تاده! » داشته باشيد . پيشنهاد مي كنم دنبال دوستان «جلو ا�تاده!» بگرديد . اين از دوست مشتركمان يونيكد .
و اما در باره �لسطين بايد بگويم كه ديدگاههاي ما كلا با هم مت�اوت است . شما به وجود يك كدخداي جهاني اعتقاد داريد كه من اصلا به اين تز اعتقاد ندارم . من �قط از نوشته خود شما است�اده كنم و اين در خواست را از شما بكنم كه به اين كدخداي �رضي‎تان ب�رمائيد ديگر «آن ممه را لولو برد! الان عصر ، عصر «كدخدا سالاري» و يكه تازي نيست و بس»
حسين ترا چه شده ؟ واقعا �كر مي كنيد قضيه �لسطين به اين راحتي كه شما طرح كرده‎ايد ، هست ؟ جل الخالق !
وضعيت امروز �لسطين نتيجه نگرشهاي سطحي و تحليلهاي ساده لوحانه و عدم شناخت درست و اصولي و تاريخي اين موضوع بوده است . و از همه مهمتر ، نبودن اتحاد لازم در دنياي اسلام و ا�زون بر آن بي عرضگي سران عرب .
دلايلتان در باره دوستي و عدم دوستي با اسرائيل نيز بسيار سست بود و باز در شان شما نبود . كا�يست يه خرده با نگرش يونيكدي! ـ نه كدپيجي! ـ به اطرا� خودتان نگاه كنيد . رژيم اسرائيل يك رژيم غاصب و جنايتكار است . پيشنهاد مي كنم شما اين سؤالهايتان را از رژيم جاني اسرائيل و كدخدا آمريكا نيز بكنيد .
روزي مي رسد كه سرزمينهاي اشغالي �لسطين آزاد خواهند شد ، ولي آيا روزي خواهد رسيد كه ذهنهاي اشغالي نيز آزاد شوند ؟
ايكاش هر كدام از ما تنها يك شب با آن كودكان �لسطيني كه در كنج خانه‎شان به انتظار آتشباري جلادان صهيونيست نشسته‎اند بوديم و آنگاه به عمق جنايت اسرائيل پي مي برديم و نظر سنجي مي كرديم .
ما اسير خانگيهاي خوديم
وارث بيگانگيهاي خوديم
و نهايت اينكه حسين آقاي عزيز :
وسعت اين زخم بيش از خوابهاست!


آقا مجيد
سلام آقای درخشان يعنی برای شما اهميت ندارد که کودک 6 ماه �لسطينی به ضرب گلوله اسراييل از بين برود ؟ يعنی برای شما اهميت ندارد ، �رزندی را در مقابل چشم پدرش بکشند ؟ يعنی برای شما اين هم اهميت ندارد که خانه های مردم �لسطين را بر سرشان خراب کنند ؟ راستی ، جواب سنگ را با هواپيمای F-16 می دهند و يا با تانک ؟ شما از صبرا و شتيلا چيزی شنيده ايد ؟ از قانا چطور ؟ از بچه ها و زنان آواره که حق بازگشت به سرزمين خود را ندارند چيزی می دانيد ؟ اگر شما هنوز به غرب نر�ته همه چيز را از ديدگاه سود و ضرر می بينيد ، بايد به شما توصيه کنم که انسانيت و وجدان انسانی بالاترين سود است... اگر دل شما از ديدن اين همه جنايت به درد نمی آيد، بايد شعر سعدی را برای شما تکرار کنم تو کز محنت ديگران بی غمی نشايد که نامت نهند آدمی


همينطور اين لينك ومعر�ي كردند

و نوبت شماست اگه دوست دارين يه سري به اين نظر خواهي حسين درخشان بزنيد و يا دوست دارين بقيه نظراي ملت و بخونيد
قانون مور
"گوردون مور" يکی از بنيانگذاران شرکت اينتل در سال 1965 پيش بينی کرد که شمار ترانزيستورهای يک تراشه، که تقريبا معادل قدرت محاسبه تراشه است، تقريبا هر 18 ماه يک بار دو برابر خواهد شد. اين پيش بينی به "قانون مور" معرو� است.با اين که "قانون مور" برای بيش از سه دهه با دقت نسبتا زيادی روند ا�زايش سرعت رايانه ها را پيش بينی کرد، اما اکنون واضح است که سرعت تراشه ها در �اصله های زمانی کمتر از 18 ماه دو برابر می شود.شرکت اينتل در کن�رانس ديگری در سال جاری اعلام کرده بود که از اين پس به جای کوشش برای بالا بردن ظر�يت ذخيره تراشه های حا�ظه، همه تلاش خود را بر ا�زايش سرعت ريزپردازنده ها تمرکز خواهد کرد.

پيشر�ت �وق العاده
�رضيه اساسی قانون مور اين بود که می توان با کوچکتر کردن ابعاد مدارهای ريزی که در ص�حات ( wafer) سيليکون حک می شود، بر قدرت پردازش ا�زود.اما دست اندر کاران صنعت نيمه هادی ها در ماه نوامبر گذشته، اعلام کردند که اين صنعت قادر است يکی از ابعاد حياتی ريزپردازنده های نوين را بسيار سريعتر از ساير ابعاد آن کوچک کند.
اين بعد "طول دريچه �يزيکی" ( physical gate length) نام دارد و به �ضای بی نهايت کوچک ميان دو عنصر مهم ترانزيستورهای نيمه رسانا اشاره دارد.تجربيات تازه نشان داده است که کاستن از اين بعد، قدرتمندترين ابزار موجود در صنعت مهندسی ساخت تراشه است."راسل لنگ" مدير کل بخش �ن آوری شرکت "آی بی ام" با �وق العاده مهم توصي� کردن اين پيشر�ت گ�ت که صنعت تراشه سازی برای کوچک کردن اين بعد، ميلياردها دلار هزينه صر� کرده است.امروزه، اين بعد در پيشر�ته ترين تراشه ها به تنها 90 نانومتر (يک ميلياردم متر) کاهش يا�ته است، �اصله ای که از چيدن 360 اتم کنار هم به دست می آيد. پيشر�ت در اين زمينه به متخصصان شرکت اينتل اجازه داد ريزپردازنده 10 گيگاهرتزی را توليد کنند. در کن�رانس مزبور، شرکت "آی بی ام" نيز در مجموعه مقالاتی اعلام کرد که اين شرکت تلاش های خود را بر کاهش مصر� برق پردازنده ها متمرکز کرده است. يکی از مقالات "آی بی ام" راجع به ريزپردازنده يک گيگاهرتزی آن از نوع "پاورپی سی" ( PowerPC) بود، که می تواند مصر� برق خود را تقريبا بلا�اصله کم يا زياد کند و به ميزان چشمگيری در مصر� برق صر�ه جويی کند.

بر گر�ته از سايت BBC
مقالات علمی ارايه شده در مهمترين کن�رانس مربوط به طراحی تراشه های رايانه ای در جهان، شاهدی بر اين واقعيت است که روند دو ساله بهبود چشمگير سرعت رايانه های شخصی، در آينده نه تنها ا�ت نمی کند، بلکه شتاب بيشتری خواهد گر�ت.اين کن�رانس روز سوم �وريه در شهر سان �رانسيسکو آمريکا و با حضور شرکت هايی مانند "اينتل"، بزرگترين شرکت توليدکننده ريزپردازنده در دنيا، و "آی بی ام" آغاز شد.در مقاله ای که شرکت اينتل در اين کن�رانس ارايه کرد، جزييات نحوه عملکرد بخشی از يک ريزپردازنده که سرعت آن در درجه حرارت متوسط اتاق به حداکثر 10 گيگا هرتز رسيده است، تشريح شد.اين ميزان سرعت، رکورد تازه ای در عالم ريزپردازنده ها به حساب می آيد. ريزپردازنده تراشه ای است که وظي�ه انجام محاسبات و انتقال داده ها در يک رايانه را به عهده دارد.هم اکنون سريع ترين تراشه موجود در بازار متعلق به "پنتيوم 4" (Pentium 4) است که سرعت داخلی بخش هايی از آن حداکثر به 4/4 گيگاهرتز می رسد، بخش هايی که سرعت آن در آخرين ريزپردازنده اينتل به 10 گيگاهرتز رسيد.
سرعت واقعی رايانه های "پنتيوم 4"، عملا 2/2 گيگاهرتز است.با اين حال معمولا چندين سال طول می کشد تا اين گونه دستاوردهای آزمايشگاهی به محصولات قابل عرضه در بازار تبديل شود.اما ويژگی اين ريزپردازنده نشان می دهد که صنعت تراشه سازی بار ديگر مرزها را در هم شکسته است، مرزهايی که حتی �کر عبور از آنها نيز تا همين چند سال قبل به �کر طراحان صنعت نمی رسيد.


بر گر�ته از سايت BBC

Thursday, February 7

و اما عرض شود كه قديم قديما بايد حتما" به زبان ++C يا اسمبلي خوب تسلط داشتين تا به شه ويروس نوشت اما از اونجايي كه علم پيشر�ت كرده ديگه هر كي از خونش قهر ميكنه ميره ويروس نويس و هكر و غيره ميشه.
چه جورى؟!( مى بينم كه شما هم قهر كردين و ميخواين اينكاره بشين ;) ) امروزه بسياري از ويروسها بصورت ماكروهاي WORD يا اسكريپتهاي Windows Scripting Host نوشته مي شوند و اينكار بدون احتياج به مهارتهاي برنامه نويسي سنگين مي تواند انجام شود .مثلا " ( آها اينجا مهمه D: )برنامه VBS worm generatorكه براحتي از روي اينترنت قابل Download است با چند كليك ماوس مي تواند برايتان ويروس درست كند .زود باشين اگه باور ندارين امتحان كنيد .براى بدست آوردن بقيه روشها و برنامه هاى اينجورى خودتون شروع كنيد .كلي از اين Generator ها م�ت و مجانى ا�تاده .برين Download كنيد

خوب �كر كنم با اين ا�اضاتى كه اينجانب كردم آمار زير تغيير كنه و ويروسها با آمار جديدى منتشر بشن .(اينكارا ، جزء علايق ما ايرانياست ديگه )
ويروس
ويروس نويسان اولين بار قدرت واقعي خود را در سال 1986 با ويروسي به نام Brainبه دنيا معر�ي كردند .سه سال بعد تعداد ويروسها به ه�ت عدد ا�زايش يا�ت و تا سال 1990 تعداد ويروسها به 80 عدد رسيد .بين دسامبر 1998 تا اكتبر 1999تعداد ويروسها ار 20500 به 42000عدد رسيد (طبق آمار مركز تحقيقات ضدويروس سمانتك [Sarc] )امروزه حدود 60000 ويروس كامپيوتري وجود دارد . هر ماه در حدود 1200 عدد به تعداد ويروسها اضا�ه مي شود .

خوب �علن تا اينجا داشته باشين تا بعدا "بگم چه جوري ميشه ويروس نوشت!!

Wednesday, February 6

حا�ظه مبايل

سامسونگ شروع به ساخت محصول چيپ 256mbit RAM خود كرده است كه ابزارهاي دستي را مجهز به مقدار بيشتري حا�ظه مي‌نمايد. چيپ جديد 15/0 ميكروني SDRAM مصر� انرژي را به V 5/2 به جاي V3/3 قبلي كاهش داده است.

جنگ اينتل و AMD داغ شد

محصولي به نام XP را ارايه كرده كه از نظر PR قابل مقايسه با اينتل 2 گيگاهرتزي است، هرچند كه از نظر Clock rate در آن اندازه نمي‌باشد. اينتل در طي چند ماه اخير با ارايه محصول پنتيوم 4 دو گيگاهرتزي خود و به دنبال آن 6 چيپ PIII-m براي محصولات مبايل و 6 سلرون مبايل با سرعتهاي بين 700 مگاهرتز تا GHz2/1 سعي در مقابله با AMD را داشته است. اما محصول آخر AMD كه از نظر PR معادل آخرين محصول اينتل است (2GHz) قضيه را كمي عوض كرد. AMD قصد مقابله با انجمن ميكروپروسسورهاي 15 اكتبر را دارد.

Tuesday, February 5

و اما عرض شود كه ما يه اشتباهي كرديم ر�تيم اين درس � هوش مصنوعي كه براي ما اختيارييه با كلي كلك و هزار تا خالي بندى از گروه تونسيتيم بگيريم. آخه كلاس پر پر بود حتي جلو در (مثلا" استادش با حال بود ، به هركي مي گ�تي : �لاني خوبه ؟! مي گ�ت: به كجاي كاري ، توپه آخر�� استاد �تا حالا باهاش نداشتي خاك تو سرت و...) ولي چشتون روز بد نبينه يه امتحان گر�ت كه ......بقيشو خودتون حدس بزنين.هنوز نمره ش نيومده.و مهمتر اينكه اومده ليست اصليو تحويل گرقته يعني كه ... واقع" توپه
آقا اين آمار در مورد اسرائيل چه جور تغيير كرد .دستتون درد نكنه .اين لينك پايين مايينا رو ميگم .
يك برنامه ديكشنري تحت وب براي است�اده شما (البته نمايشيه (
يك سايت هست كه كار دوست خوبم علي است . من خودم تا حالا خبر از وجود اين سايت نداشتم .تا اينكه باز آخر ترم شدو يه مشتري هميشگي اومد سراغ ما كه آي كجايي كه �لان پروژه را براي �لان درس استاد �لاني مي خواهم .برام بنويسيد لط�ا"!!!!! حالا �كي ؟!درست وسط امتحاناي خودم (البته من عادت كردم ).خلاصه براي ح�ظ آبرو و همين كه ضايع نشم بدجوري دنبال برنامه بودم تا اينكه از غيب به اين سايت دست يا�تم . شما هم اگه دنباله پروژه م�تي مي گردين يه سري به اينجا بزنيد.برايه سازندش يه دعايي بكنيد ثواب داره (:
Art and Zen Websites:
تعداد سايتهايي كه تئوري و عملي باشند زياد نيست اما اين سايت يكي از سايتهايي است كه هر دو را در خود جاي داده است. اين سايت حاوي نكات و اطلاعات م�يدي مي‌باشد.
دوستان عزيز سلام مجدد و معذرت از تاخير زياد
اگه كسي يه برنامه درست حسابي داره تا آدم به همه كاراش برسه ما همه جوره خواستاريم . من كه كم آوردم .خيلي هم كم آوردم .با يكي دو ساعت وقت اضا�ه كارا درست نميشه كه نميشه .خلاصه به يك راهنما نيازمنديم;)
_