Saturday, November 10

كلام بزرگان
سقراط : اگر خاموش باشي تا ديگران به سخنت آرند ،بهتر كه سخن گويي و خاموشت كنند.
به تازگي ورزش بيليارد در ايران آزاد اعلام شد .رشته ورزشي بيليارد كه پس از انقلاب اسلامي به دليل طاغوتي ، اشرا�ي و قمار بودن آن ممنوع شده بود ،اخيرا" پس از كسب مجوزهاي لازم از سوي سازمان تربيت بدني بلا مانع اعلام شد
گ�ته مي شود از هر 10�رزند پسري كه در ه�ته هاي جاري در عربستان متولد شده اند نام 4 تن از آنها اسامه نامگذاري شده است !
به دنبال ازدواج �اطمه حقيقت جو نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي با محمد تهوري خبرنگار پارلماني روزنامه ايران ، رضا يوس�يان نماينده شيراز گ�ت :"چون ما نمايندگان نتوانستيم از مطبوعات حمايت كنيم لذا يك دختر به آنها داديم !!!
گ�ته مي شود خانم حقيقت جو چند سال از اين خبرنگار زبل !بزرگتر است

به نقل از جرايد 16آبان
با همه اين شوخي ها اميدوارم ايران، ايرلند را ببره
بعد از بازي در ايران


تيتر مطبوعات بعد از پيروزي
روزنامه اول :ايرلند ديدي زديم تو مخت !
روزنامه دوم :برديم آنقدر كه مرديم
روزنامه سوم :ايران برد ايرلند مرد
روزنامه چهارم :بچه ها يه گل ديگه
بلازويچ :با همين تيم �رانسه و آرژانتين را هم ميبريم
شر�ي :ن�س كش
ابراهيمي:مشترك مورد نظر در دسترس نيست
گزارشگر :ايرلند روستايي بود

تيتر مطبوعات بعد از شكست (خداي نكرده)
روزنامه اول :نص� راه مالديو شدن طي شد
روزنامه دوم :هورا ،نمرديم
روزنامه سوم :مالديو هم نشديم !
روزنامه چهارم : خسته شديم از بس مرديم
بلازويچ :در تهران ايرلند را له مي كنيم
شر�ي :ن�س كش
ابراهيمي :بلاژ بايد درشكه براند ، نه مربيگري تيم ملي
گزارشگر :ايرلند روستايي بود، اما ما همان روستايي هم نبوديم !

از خبر ورزشي(قبل از بازي )
ضد گزارش بازي ايران – ايرلند
قبل از بازي
ثانيه ص�ر:دو تيم وارد زمين مي شوند ،ايرلندي ها چند قدم جلوتر هستند ...مردم شعار مي دهند "داره مياد ....داره مياد "بازهم ثانيه ص�ر :داور مي گويد براي اين كه يك وقت يازي جوانمردانه نميرد، اعضاي دو تيم لط� كنند و با هم عكس يادگاري بگيرند !
يكي از بچه ها دو انگشت دستش رو مبرد بالاي سر يك ايرلندي و عكس يادگاري را خراب مي كند.
بازهم ثانيه ص�ر :داور مي خواهد سوت بزند .... بازيكنان دو تيم را مي شمارد ما يك ن�ر بيشتر داريم ...سيروس ر�ته از روي كين امضاء بگيرد!بي خيال بابا!
دقيقه يك :چرا يك د�عه تصوير تند شد ....
دقيقه دو : بلاژ روي نيمكت خوابيده ...او گ�ته چشم بسته ايرلند را شكست مي دهد !
دقيقه 4:مك كارتي يك چشمش به بازييه و يك چشمش به چارلتون و �رگي كه كنار رئيس �دارسيون ايرلند نشسته اند !مي ترسد زير آبش را بزنند .
دقيقه 7: پرنده آسماني مي پرد هوا و از ورزشگاه خارج مي شود ....بلاژ مي آيد كنار خط و بال و پر پرنده را قيچي مي كند
دقيقه 9 : كارگردان تلويزيوني نامردي مي كند و �قط زمين مارا نشان ميدهد ، اگار بازي حمله د�اع است .
دقيقه 12:نميدانم چرا تلويزيون �قط حمله ايرلندي هارا نشان ميدهد ، يعني بچه هاي ما بلد نيستند حمله كنند .
دقيقه 13:نحسه ،تلويزيون رو خاموش مي كنم
دقيقه 15 :ص�ر ،ص�ر آه ما كه كاري نكرديم كي ص�ر شديم !
دقيقه 19 بالاخره توپ از وسط زمين رد ميشه ...آ�رين يحيي اميدوار شديم

دقيقه 22:بلاژ خسته شده ة پا ميشه چند تا چشمه رو ميكنه ، همه كور مىشن ...ايرلندي ها بدجوري كپ كردند ....�ريادهاي بلاژ باعث شده عقب نشيني كنند....حالا هر دقيقه �قط 5 توپ رو دروازه ما ريخته ميشه =چقدر خوب!
دقيقه 30:مونديم معطل اين يارو كه هرچند دقيقه يك بار نشونش ميدن و دراه وسط زمين راه ميره كيه ؟
ببخشيد ژنرال نشناختيمت !هواخوري خوش ميگذره!
دقيقه 40:يك توپ رقت تو دروازه ما! ما كه نديديم چي شد
دقيقه 45:داور سوت ميزند ...دلش رحم ميايد!
بين دونيمه :
بلاژ 4 تا توصه �ني ميكنه الان مي بريم
شما بديد ،بد، بد ،بد(بعد از 5 دقيقه مكث) سعي كنيد بهتر بشيد .

دقيقه 46: با توصيه هاي بلاژ اوضاع �رق كرده ...ببين چي كرده .. نيمه اول همه حملات روي دروازه سمته چپي بود آما حالا همه روي دروازه سمت راستيه !آ�رين بلاژ
دقيقه 47 :اما نه انگار دو تيم جاهاشون عوض كردن!!
دقيقه 62:مردم مي گن بلاژ تعويض كن اما بلاژ گوش نميده
دقيقه 70:انقدر مردم تعويض تعويض مي كنند .مك كارتي حوصله اش سر ميرود و به بلاژ ميگه :تعويض كن ديگه شورشو در آوردي !!
دقيقه 70 :بلازژ يواشكي تعويض مي كنه ...
دقيقه 71:خداداد عزيزي توپ را ميگيرد)خداداد كه خونه خودشونه ، اين علي كريميه ....گل
!!
دقيقه 82:ايرلندي ها حمله ميكنند و بلاژ هم سيگار مي كشه .لنگر به جاي بلاژ حرص مي خوره
دقيقه 85 : داور به بلاژ و مك گير ميده ،بلاژ بدلشو مي�رسته جاو
دقيقه 90: داور دلش نمياد سوت بزنه .ما سوت مي زنيم ،حي� كه در اتاق در بسته ايم و صدامون به دوبلين نميرسه ....
سوت پايان بازي
گزارشگر اولي :ما بازي �پلي �ا�(بر وزن قلي ا�)برديم
گزارشگر دوم:ايرلند در حد روستايي بود .
بلاژويچ:...(بي خيال بابا شر نكن )

از خبر ورزشي(قبل از بازي )

اگه به انيميشن سازي با �لاش علاقه اي نداريد يا تا به حال سراغش نر�تيد .
يه سري به سايت Miniclip بزنيد .حتما" نظرتون عوض ميشه .
من �كر ميكنم از وقتيكه اين بلاگ نويسي راه ا�تاده خوده سايت www.blogger.com هم �كر نمي كرد اينقدر استقبال بشه(البته اين بلاگاي �ارسي)خلاصه �كركنم اين FTP كردن (كه هي به مشكل مي خوريم ) دليلش اينه !نظر شما چيه؟

Friday, November 9

آقا اين بوش (President of U.S.A) هم با اين جنگي كه راه انداخته كلي خودشو معرو� كرده .روزي نيست كه يه انيميشن جديد از اون يا بن لادن تو اينترنت اضا�ه نشه . نمونشو ميخواين ببينين .هركي نوشته خيلي قشنگ نوشته (با برنامه Flash) .اينجا رو كليك كنيد
الان كه حدود 10 ساعت به بازي ايران – ايرلند مونده ، ياد 8 آذر سال 76 ا�تادم( بازي ايران – استراليا ) .بعد از بازي مردم كه اومده بودن بيرون يه ا�غانيو كه شبيه خداداد عزيزي بود هي مينداختن بالا و مي گ�تن :"خداداد عزيزي ، دواي هر مريضي ".
امشب جاي خداد خاليه ولي اميدوارم يه بازي خوب ببينيم (از همون بازيهاي بي حساب و كتاب تيم ملي).خلاصه بريم جام جهاني.هيچ �كر كردين ديدن بازيهاي جام جهاني بدون ايران چه مزه اي داره ! ):
دعا كنيدتو اين بازي ايران سربلند بشه .آمين
- در دنيايي كه هر كسي ، به هر بهايي، براي بقايش مي جنگد، در مورد ر�تار كساني كه تصميم مي گيرند بميرند ، چه قضاوتي مي شود كرد؟
- آگاهي از مرگ ، ما را تشويق مي كند تا شديدتر زندگي كنيم
از پائولو كوئيلو(ورونيكا تصميم مي گيرد بميرد)
.راستي من قبلا" گ�تم كه من بعضي از مطالبي كه مي نويسم از خودم نيست و از جاهاي مختل� بر مي دارم .مثلا" يكي از مطالبي كه نوشتم از مجله مو�قيت(Success) بود . از پژمان به خاطرايميلي كه زده ممنون .منتظر بلاگ شما هستم
يكي از دوستانم ايميل زده و خواسته حالا كه من از همه چيز مي نويسم !! از پائولو كوئيلو هم بنويسم .براي ا�تتاح كار خودش برام �رستاده كه مي نويسم از Leisoft تشكر مي كنم .
اما مطالبي كه �رستاده :
تپه هاي شني با وزش باد به اين سو و آن سو مي روند ، ولي ، صحرا هميشه صحرا باقي مي ماند ،اين است ا�سانه عشق .
يه مجله داشتم ميخوندم كه به يه جمله جالب بر خوردم ، براتون مي نويسم
هر نسلي را �رصتي است .�رصت نسل ما اينترنت است .
به نظر من كه جمله جالبيه ،نظر شما چيه؟!
حال من خوب است .ملالي نيست جز لرزش هاي گاه به گاه دل ، از لغزش هاي برخي دوستان سهل انگار!با اين همه عمري اگر باقي بود طوري از كنار زندگي مي گذرم كه نه دل و دست بيدهاي مجنون از باد بلرزند و نه اين دل� نازك� ناماندگار!
پند لقمان :
پسر جان ! اگر روزي قدرتت تو را به جانب ستم كشيد ، قدرت خداوند را به ياد بياور.
پسر جان ! آنچه نميداني از علما �راگير و آنچه مي داني به مردم بياموز
"امروز طاقتم تمام شده است ، وقتي به معراج اين جوان ا�غاني �كر مي كنم وجودم شعله مي كشد او كارگري زحمتكش بود ، كارگري كه با صداي مناجات الهي صورت خسته اش را با وضوي عشق طراوت مي داد.وقتي شنيد ا�غانستان در تب و تاب جنگ مي سوزد ، لحظه اي درنگ نكرد.ا. بايد مي ر�ت و كودكانش را حامي مي شد.اور�ت و امروز نمي دانم در كجاست ! نمي دانم س�رش بازگشتي دارد يا به معراج ر�ته است؟"
عزيزان دل ايران زمين

مدتهاست باوركرده ام سينرژيك جهاني ناشي از ارسال امواج را، امواجي كه هر لحظه به سوي كاينات هدايت مي شود ، بازگشتي شگ�ت انگيز دارد.
در اين روزها كه بوي باروت و گلوله به جاي نسترن و مريم جهان را �راگر�ته است از شما مي خواهم بار ديگر امواج صلح و آشتي را به سوي ناشناختني هدايت كنيد.
نازنينهاي ايران سرا�راز ،

در هر جاي دنيا كه هستيد ، پرچم سپيد صلح را به دستهايتان بگيريد و از همه مردم جهان بخواهيد به صلح �راگير و بزرگ �كر كنند.
بايد كاري كنيم تا ديگر خون بي گناهي ريخته نشود.
خانه تان پر از عشق و صلح باد .

گ�تار بزرگان :
*�رانكلين :
اگر مي خواهي پس از مرگ �راموش نشوي ، يا چيزي بنويس كه قابل خواندن باشد،يا كاري كن كه قابل نوشتن باشد

*ارسطو:
هر كس از چيزي بترسد از آن مي گريزد ، اما هركه از خدا بترسد به او پناه مي برد

*انوشيروان :
يكبار پشيمان نشدم بر اين كه چرا نگ�تم ،ولي بارها ندامت بردم بر آنچه را گ�تم

Thursday, November 8

اين مسئله هوش مصنوعي يا طبيعي با استقبال خوبي روبرو شده .از همه ممنون. منم اميدوارم بازم بتونم از اين مسئله ها مطرح كنم .حسن آقاي سجاد از شما هم ممنون.
خوشا آنان كه در جواني شكسته شدند ....

در حيرتم كه چه نويسم ؟ روي سخنم با كيست با خ�ته است يا بيدار؟اگر با خ�ته است ، خ�ته را خ�ته كي كند بيدار . و اگر با بيدار است، بيدار كه در كار خود بيدار است .
طاووس را با همه نقشي كه هست خلق ، تحسين كنند و او خجل از پاي زشت خويش ...

Wednesday, November 7

براي امروز �كر كنم بس باشه نه؟
نميدونم اهل شعر و شعر خواني هستين يا نه؟من خودم زياد اهل شعر نيستم ولي هر از گاهي سراغ شعر ميرم .چند روز پيش مجله خانواده سبز رو داشتم ميخوندم .مجله جالب و خوبيه .صاحب امتياز اين مجله آقاي هرمز شجاعي مهر هست (يكي از مجريهاي خوب صداو سيما).يه شعري نقل كرده بود كه به نظرم جالب بود .براتون اينجا مي نويسم .راستي مجله جالبي يه سري بزنيد .مخصوصا" اگه اهل horscopeو آينده و سرنوشت و ... هستين ات�اقاتي كه در 15 روز آينده قراره ات�اق بي�ته براساس ماه تولد ا�راد مينويسه .www.khanevadeye-sabz.com

اما شعر :
غنچه با لب گر�ته گ�ت :
زندگي ، لب ز خنده بستن است
گوشه اي درون خود نشستن است
گل به خنده گ�ت :
زندگي شك�تن است
با زبان سبز راز گ�تن است
گ�تگوي غنچه و گل از درون باغچه
باز هم به گوش مي رسد
تو چه �كر مي كني ؟
راستي كداميك درست گ�ته اند؟
من كه �كر مي كنم
گل به راز زندگي اشاره كرده است
هرچه باشد ، اوگل است
گل يكي دو پيرهن
بيشتر زغنچه پاره كرده است .
الان تصميم گرقتم اگه به جملات جالب (سر تيتر) نميدونم چي بهش ميگن رسيدم بنويسم بعضياشو يادم نيست از كجا آوردم .خلاصه اگه نويسنده و گوينده اصلي ديد – شاكي نشه !


مثلا ":

رسيدن به شهرت آسان است. اما به دست آوردن اعتبار، نه.
براي رسيدن به شهرت همه جور راهي هست، اما براي رسيدن به اعتبار �قط يك راه: كار، كار، كار.
آنكس كه در پي شهرت است به �ردا اعتقادي ندارد، حتا اگر آدمي باشد عميقاً مذهبي.
و آنكس كه در پي اعتبار است، به روز داوري اعتقاد دارد، حتا اگر آدمي باشد عميقاًًً لامذهب

يا :

هر مرادي را به همت ميتوان تسخير كرد
سخت ا�زار و نرم ا�زار در IAUCT
من عضو يكي از Club هاي Yahoo هستم .اين Club كار يكي از دوستاي خوبم به اسم آقاي ش�يعي هست . تويه اين Club از موضوعات مختل� كامپيوتر صحبت مي كنيم .هركس سوالي داره مي پرسه .هركس هم كه بدونه و اطلاعاتي در مورد اون موضوع داشته باشه - جواب ميده !الحق و والنصا� سوالا و مسائل جالبي هم مطرح ميشه .اين جا جاداره كه از آقاي ش�يعي (Founder Club) تشكر كنم .شما هم اگه خواستيد ميتونيد يه سري به اونجا به زنيد اگه خوشتون اومد .عضو بشيد و است�اده كنيد
خوب امروز من دانشگاه داشتم اما حال نداشتم برم !! بعد از كلي تاخير با 2- 3 روز تاخير به خودم لط� كردم و ر�تم دانشگاه تا جزوه درسي كه نر�ته بودم (هوش مصنوعي)را بگيرم و گر�تم .استاد ما آخر جزو يه سوال طرح كرده بود .درباره هوش واقعي؟من كه هنوز به جوابش نرسيدم يه 2- 3 ساعتي به هش �كر كردم .(تو تاكسي –تو بو�ه دانشگاه – سر كلاس متون!!!سر وقته خالي و بدون مشغله نتونستم بهش �كر كنم ) اما هنوز به جوابي نرسيدم .خوب اصلا" سوالو مينويسم هركي خواست �كر كنه و هوش طبعييه خودشو امتحان كنه؟!(اگه به جواب رسيدين به منم بگين –آخه نمره داره ;) اما سوال اينه :

12 سكه داريم كه از يك تا 12 آنها را شماره گذاري كرديم .ظاهر همه سكه ها يكسان است .يكي از سكه ها تقلبي است كه از لحاظ ظاهر شبيه بقيه ولي از لحاظ وزني با بقيه �رق مي كند (نميدانيم سبكتر است يا سنگينتر )
سكه تقلبي را با است�اده از يك ترازو و �قط با سه بار وزن كشي (حداكثر)پيدا كرده و بگوئيد سبكتر است يا سنگينتر ؟


يكي نيست به من بگه تو هوش طبعييت كار نميكنه ر�تي هوش مصنوعي بر داشتي كه چي بشه؟!!!!
خوب با اين اوضاع و احوالي كه داره پيش ميره من منتظرم كه تعداد بلاگ نويسها از 100ن�رم بيشتر بشه؟(حسين آقا درخشان ك�ته بود كه وقتي به 100ن�ر رسيد جشن بگيريم) .حسين آقا شرط جشنو بنداز عقب.
من �كر مي كنم اين جايزه ي انقلاب �رهنگي رو بايد بديم به حسين آقا(انقلاب �رهنگي 2 يا 3 يا بيشتر نميدونم عددش چنئ ميشه .جدي جدي كي �كر ميكرد به اين زودي اين موضوع بلاگ نويسي �ارسي گسترش پيدا كنه؟
ما ايرانيا عادت داريم (البته بعضيامون) وقتي يه چيزي ياد مي گيريم به كسي ياد نديم .حسين آقا درخشان دستت درد نكنه ؟اميدوارم به هر جا كه ميخواي برسي؟دمت گرم .
سلام
قبل از اينكه به هرچيزي به پردازم وميخواستم از آقاي حسين درخشان تشكر كنم وكمك خيلي بزرگي به من كرد .دوم اينكه من به خاطر مشكلات كاري و �كري كه دارم نمي خواستم به اين زوديا به جرگه بلاگ نويسها اضا�ه بشم(كساييكه روز اول ص�حه منو ديددن از چرت و پرت بودن مطالبش �هميدن اما حسين آقا لط� كرد لينك منو اضا�ه كرد وخلاصه مجبور شدم كه شروع كنم .